Het regiebureau Actueel POP 2014-2020 POP 2007-2013 POP 2000-2006 Subsidies Reacties
logoutNederlands

Actueel

Evaluatie POP2

In 2016 wordt de uitvoering van het POP2 geŽvalueerd. De evaluatie wordt conform de EU-richtlijnen uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
De aanbestedingsprocedure hiervoor is op 2 oktober 2015 gestart met de plaatsing van de uitvraag op Tendernet.
De inschrijvingstermijn sluit op 9 november om 11.00 uur.
Na de gunning wordt de start van het evaluatieonderzoek voorzien op 15 december 2015.
Het Regiebureau POP zal samen met vertegenwoordigers van Rijk en provincies een begeleidingsgroep voor het onderzoek vormen.
Het is de bedoeling dat het concept-evaluatieverslag uiterlijk 15 oktober 2016 gereed is.